Dydaktyka

Katedra prowadzi zajęcia z matematyki, analizy danych, podstaw informatyki oraz matematyki finansowej. Katedra przez wiele lat prowadziła Podyplomowe Studium Matematyki z Elementami Informatyki, wykształciła kilkuset obecnych nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjum. Od roku akademickiego 2008/2009 Katedra prowadzi studia na kierunku Matematyka.

Od roku akademickiego 2016/2017 studia I stopnia na kierunku Matematyka prowadzone są w cyklu 7-semestralnym, jako studia inżynierskie o profilu praktycznym.

Program studiów wzbogacony został o zajęcia o charakterze aplikacyjnym, takie jak: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Komputerowe systemy wspomagania pracy inżyniera, Metoda elementów skończonych, Grafika komputerowa, Statystyczna analiza danych, Hurtownie danych i systemy analizy danych.

Od roku akademickiego 2017/2018 studia II stopnia na kierunku Matematyka prowadzone są jako studia magisterskie o profilu praktycznym, z kompetencjami inżynierskimi. Studia te kończą się nadaniem absolwentom tytułu MAGISTRA INŻYNIERA i są realizowane w cyklu 4-semestralnym dla absolwentów studiów licencjackich I stopnia (rekrutacja letnia) oraz 3-semestralnym dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia (rekrutacja zimowa).

Od roku akademickiego 2020/2021 Katedra prowadzi 7-semestralne studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria i analiza danych.