Dydaktyka

Katedra prowadzi zajęcia z matematyki, podstaw informatyki, matematyki finansowej. Katedra przez wiele lat prowadziła Podyplomowe Studium Matematyki z Elementami Informatyki, wykształciła kilkuset obecnych nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjum

Od roku akademickiego 2008/2009 Katedra prowadzi studia pierwszego stopnia inżynierskie, a od roku 2010/2011 studia pierwszego stopnia licencjackie Matematyka ze specjalnościami Matematyka techniczna i Matematyka w finansach i ubezpieczeniach na wydziale Podstaw Techniki.

Prace organizacyjne

Wraz z Polskim Towarzystwem Matematycznym, Katedra współorganizowała Ogólnopolską Konferencję Nauczanie Matematyki w Uczelniach Technicznych. W roku 2002 była to 10 konferencja, trzecia organizowana siłami Katedry. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr Janusz Szuster.

W roku 2005, wraz z Polskim Towarzystwem Matematycznym, Katedra zorganizowała ogólnopolską konferencję Szkoła Historii Matematyki. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Józef Waniurski.