Strona główna

O nas

Katedra powstała na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy Katedra Matematyki obsługująca całą Politechnikę Lubelską została podzielona na Katedry obsługujące poszczególne Wydziały. Obecnie, po zmianach organizacyjnych 2007/2008, nasza Katedra prowadzi zajęcia na wydziałach Podstaw Techniki, Inżynierii Środowiska oraz Budownictwa i Architektury. Organizacyjnie jest częścią składową Wydziału Podstaw Techniki.