Struktura

Kierownik Katedry: dr Ewa Łazuka, profesor uczelni

 1. Zakład Dydaktyczny Metod Matematycznych
   – kierownik dr Paweł Wlaź

  1. Dr Renata Buczko
  2. Dr Ewa Łazuka, profesor uczelni
  3. Dr Anna Makarewicz
  4. Dr Janusz Szuster, profesor uczelni
  5. Dr Paweł Wlaź
 1. Zakład Badawczy Modelowania Matematycznego            – kierownik dr Izolda Gorgol
  1. Dr hab. Yaroslav Chabanyuk, profesor uczelni
  2. Mgr inż. Dagmara Dudek
  3. Mgr inż. Anna Futa
  4. Dr Izolda Gorgol
  5. Mgr inż. Magdalena Jastrzębska
  6. Dr hab. Anna Kuczmaszewska, profesor uczelni
  7. Dr Dariusz Majerek
  8. Mgr inż. Elżbieta Wośko