Historia

Historia Katedry Matematyki Stosowanej

Katedra Matematyki Stosowanej powstała w roku 1990 w wyniku reorganizacji jednostek Politechniki Lubelskiej. Powstawały wtedy nowe kierunki studiów, a zniesienie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego limitów przyjęć na uczelnie wyższe spowodowało w efekcie wzrost liczby studentów i związane z tym zwiększenie zadań dydaktycznych. Był to, poza wzrostem liczbowym kadry matematyków, główny powód podziału Katedry Matematyki funkcjonującej dotąd w strukturze Wydziału Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej, obsługującej od strony dydaktycznej wszystkie wydziały Uczelni. Decyzją władz Politechniki Lubelskiej Katedra Matematyki została podzielona na cztery katedry funkcjonujące w istniejących wówczas wydziałach. W ten sposób, poza macierzystą Katedrą Matematyki pozostałą na Wydziale Elektrotechniki, pojawiły się: Katedra Matematyki Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki, Katedra Zastosowań Matematyki na Wydziale Mechanicznym oraz Katedra Matematyki i Geometrii Wykreślnej na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Po zmianach organizacyjnych, których wynikiem było przekształcenie w 2007 roku Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki w dwa odrębne wydziały: Wydział Zarządzania i Wydział Podstaw Techniki, Katedra Matematyki Stosowanej weszła w skład Wydziału Podstaw Techniki. Od momentu powstania kierunku Matematyka na tym wydziale, a więc od 1 października 2008 roku, podstawową działalnością dydaktyczną Katedry jest obsługa tego właśnie kierunku, zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu kształcenia. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na pozostałych kierunkach Wydziału Podstaw Techniki, a także na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Budownictwa i Architektury.

Pierwszym kierownikiem Katedry Matematyki Stosowanej był prof. dr hab. Zdzisław Grodzki. Pełnił on funkcję kierownika w latach 1990-1993 oraz 1994-2001. W roku akademickim 1993-1994 Katedrą kierował dr Janusz Szuster. Po przejściu profesora Zdzisława Grodzkiego na emeryturę w roku 2001, przez rok Katedrą kierował dr Jerzy Żurawiecki. W latach 2002-2012 roku funkcję kierownika Katedry Matematyki Stosowanej pełnił prof. dr hab. Józef Waniurski, a po jego odejściu na emeryturę, od 2012 do 2016 roku, kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Waldemar Cieślak. W latach 2016-2019 funkcję kierownika Katedry sprawował dr Janusz Szuster.

Od 1 października 2019 roku funkcję kierownika Katedry pełni dr Ewa Łazuka. Zgodnie z Zarządzeniem Nr R-54/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej w ramach Katedry Matematyki Stosowanej z dniem 1 października 2019 roku utworzone zostały: Zakład Badawczy Modelowania Matematycznego kierowany przez dr Izoldę Gorgol oraz Zakład Dydaktyczny Metod Matematycznych kierowany dra Pawła Wlazia.