Praktyki

W roku akademickim 2017/2018 praktyki dotyczą studentów pierwszego roku Matematyki II stopnia (nabór w 2017, studia magisterskie o profilu praktycznym z kompetencjami inżynierskimi, 4 semestry).


UWAGA: w indeksie miejsce na wpis dotyczący praktyk jest w końcowej części indeksu (na stronie z napisem Praktyki). Gdy będą się Państwo szykować do wypełniania indeksów — proszę się upewnić gdzie dokładnie wpisywać (a gdzie nie wpisywać) zaliczenia praktyk.


Opiekunem praktyk z ramienia uczelni jest Paweł Wlaź

Kilka dodatkowych uwag.

  • Umowy mają być podpisane przed rozpoczęciem praktyki. Nie może być też tak, że wy czekacie z wypełnieniem jakiegoś skierowania przez trzy tygodnie, a potem spodziewacie się, że opiekun załatwi to w ciągu dnia — np. umowa wymaga podpisu dziekana, a uzyskanie podpisu może potrwać kilka dni.
  • Studenci odbywają praktyki w trakcie IV semestru, w regulaminowym okresie odbywania praktyk (okres wakacyjny).
  • UWAGA! Zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest obowiązkowe, najprościej chyba załatwić to tu — link.
  • Wszystkie dokumenty są istotne i dokumentacja ma być kompletna i staranna. To też jedna z nauk niesionych przez praktyki.

Paweł Wlaź (pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk zawodowych na kierunku Matematyka)