Badania naukowe

Tematyka badań naukowych pracowników Katedry Matematyki Stosowanej

Kierunki prowadzonych badań pracowników KMS w dyscyplinie matematyka można pogrupować następująco:  

  • geometria różniczkowa: dr Anna Makarewicz;
  • teoria sterowania, procesy losowe, procesy markowowskie i półmarkowowskie:  dr hab. Yaroslav Chabanyuk;
  • analiza matematyczna dr Renata Buczko;
  • matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki: dr Izolda Gorgol, dr Ewa Łazuka, dr Janusz Szuster, dr Paweł Wlaź;
  • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna:  dr hab. Anna Kuczmaszewska, dr Dariusz Majerek;
  • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa:  dr Ewa Łazuka, dr Janusz Szuster, dr Paweł Wlaź;
  • analiza zespolona: mgr inż. Anna Futa, mgr inż. Magdalena Jastrzębska.

Ponadto pracownicy KMS prowadzą również badania w innych dyscyplinach naukowych:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja:  dr hab. Yaroslav Chabanyuk, dr Izolda Gorgol;
  • pedagogika:  dr Ewa Łazuka;
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:  dr Dariusz Majerek.

Aktualny dorobek naukowy poszczególnych pracowników naukowych można znaleźć na stronie Biblioteki PL: https://pub.pollub.pl/views/authors/