Prezentacja

dr Janusz Szuster
Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Witold Rzymowski
Profesor zwyczajny
Dr hab. Anna Kuczmaszewska, prof. PL
Profesor nadzwyczajny
Dr hab. Waldemar Cieślak, prof. PL
Profesor nadzwyczajny
Dr hab. Leopold Koczan, prof. PL
Profesor nadzwyczajny
Dr hab. Adam Stachura, prof. PL
Profesor nadzwyczajny
Dr hab. Yaroslav Chabanyuk
adiunkt
Dr Ewa Łazuka
Prodziekan ds. studenckich
Dr Izolda Gorgol
Adiunkt
Dr Paweł Wlaź
starszy wykładowca
Dr Dariusz Majerek
adiunkt
Dr Anna Makarewicz
asystent
Dr Renata Rososzczuk
asystent
Mgr inż. Wojciech Rosa
asystent
Mgr inż. Anna Łyda
Główny specjalista