Prezentacja

Dr Ewa Łazuka
profesor uczelni, Kierownik Katedry
Dr Izolda Gorgol
Adiunkt, Kierownik zakładu
Dr Paweł Wlaź
adiunkt dydaktyczny, Kierownik zakładu
Dr Janusz Szuster
profesor uczelni
Dr hab. Anna Kuczmaszewska
profesor uczelni
Dr hab. Yaroslav Chabanyuk
adiunkt
Dr Dariusz Majerek
adiunkt
Dr Anna Makarewicz
adiunkt dydaktyczny
Dr Renata Buczko
adiunkt dydaktyczny
Mgr inż. Magdalena Jastrzębska
asystent
Mgr inż. Anna Futa
asystent
Mgr inż. Dagmara Dudek
asystent
Mgr inż. Elżbieta Wośko
asystent
Mgr inż. Anna Łyda
Główny specjalista