Kontakt

SEKRETARIAT KATEDRY
mgr inż. Anna Łyda
e-mail: a.lyda@pollub.pl
tel. (81) 538 45 01
budynek „Oxford”, pokój Ox 131D

KIEROWNIK KATEDRY
dr Ewa Łazuka, profesor uczelni

e-mail: e.lazuka@pollub.pl
tel.
(81) 538 47 04, (81) 538 46 27
budynek „Oxford”, pokój Ox 6 lub Ox 18